בבעלות המדינה – הדיור הממשלתי, הפעלה ע"י החברה. ההכנסות מהחניון מתחלקות בין המדינה לחברה בחלקים שווים.

שדרוגים בחניון

  • שידרוג מערכות מיושנות – החברה שידרגה את מערכות החשמל, הותקנו מצלמות ושודרגה מערכת כיבוי האש.
  • שידרוג מערכת שליטה ובקרת כניסה ויציאה – החברה יצאה בתחילת שנת 2020 למכרז שדרוג מערכות שליטה ובקרת כניסה ויציאה והמערכות החדשות הותקנו בחניון וכבר פועלות.