תודה שהקדשתם מזמנכם לבקר באתרנו. אני מאוד מקווה שתמצאו תשובות לשאלות שיש לכם לגבי החברה.

החברה לפיתוח נוף הגליל הוקמה בשנת 1961 והיא ידועה כמובילה וחדשנית במגוון רחב של עסקים בתוך העיר נוף הגליל.

החברה שמה אל מול עיניה מטרות אשר חרטה על דגלה לבצען בדרך הראויה ביותר תוך הקפדה על מקצועיות ושירות מקסימליים:

  •  פיתוח של נכסים  והשבחתם;
  • מינוף פעילויות עסקיות לשם מימוש מיטבי של הפוטנציאל המסחרי והכלכלי של העיר;
  • ייזום ותכנון  אזורי מסחר ומוקדי תרבות, ספורט ופנאי לרווחת תושבי העיר;
  • יצירת מקומות תעסוקה ועוגנים עסקיים בעיר;
  • איתור נכסים מוחשיים ובלתי מוחשיים שמסיבות שונות לא מומש הפוטנציאל הכלכלי הגלום בהם, השבחתם ופיתוחם למרכזי עסקים אטרקטיביים החיוניים לצמיחתה הכלכלית של העיר;
  • הקמת מנהלת באזורי התעשייה לייצור שיתופי פעולה מסחריים עם המגזר העסקי באיתור נכסים, משאבים פוטנציאליים או משאבים עירוניים;
  • פיתוח מוקדי תיירות לאומית ואתרי מורשת כמוקדי משיכה אטרקטיביים לתיירות פנים וחוץ.

 

שלכם ובשבילכם,

רז טישלר – מנכ"ל