דירקטוריון החברה לפיתוח נוף הגליל בע"מ מורכב מתשעה חברים בחלוקה הנ"ל:

3 נבחרי ציבור (חברי מועצת עיריית נוף הגליל).

3 עובדי עירייה בכירים.

3 נציגים מקרב הציבור.

 

חברי הדירקטוריון:

סרגיי זלוטניק - מ"מ יו"ר – נציג העירייה

מלכה עדי - נציגת העירייה

לאה ספיר - נציגת העירייה

ברכה ברוב - נציגת מועצה

חביב עודא - נציג מועצה

אלאה עידוב - נציג מועצה

תאמר חורי - נציג ציבור

חווה בכר - נציגת ציבור

יעקב אקסנוב - נציג ציבור