• לחברה שתי חנויות שהוסבו למשרדים ומחסנים עבור החברה (מיזמי עירייה, גינון, ניקיון, טיאוט) ועוד שתי חנויות המושכרות בשכירות רגילה.
  •  בניין משטרה – השכרת בניין מטה המשטרה בשכירות מוגנת (שולמו דמי מפתח).
  •  השכרת תחנת מוניות.
  • מינימרקט ברחוב כוכבית.
  • מאפיה ברחוב כוכבית.
  • מינימרקט ברחוב דליה.