שטח של כ 3,000 מ"ר אותר ע"י מנהל הנדסה בעיריית נוף הגליל. העירייה פועלת לקבלת היתרים (שינוי תב"ע וכו'). לאחר קבלת ההיתרים החברה תמשיך בהליך, שבו החלה, בניית חניון שהשאיפה שיכיל עד 1,000 מקומות חניה בעקבות הצורך שייוצר לאחר מעבר כלל משרדי הממשלה לאזור.