כח אדם

כח אדם
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז

כללי

כללי
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
הזמנה להגשת הצעות להצבת והפעלת דוכני מכירות לימים בודדים - סופי שבוע – חגים ואירועים פומבי 08/07/2021

קול קורא

קול קורא
שם המכרז סוג המכרז התחלת המכרז סגירת המכרז
טופס העדר ניגוד עניינים פומבי 02/01/2022 02/01/2024
טופס העדר ניגוד עניינים פומבי 02/01/2022 02/01/2024

עבור לארכיון המכרזים